Loading...

Nieuws

Afscheid Harrit Broos en Anton van Ballegooijen

Twee personen die al bij die oprichtingsvergadering aanwezig waren en ook nog in de voorbereidingstijd actief bij STEBS betrokken waren, nemen na bijna 6 jaar, afscheid van STEBS.

Het betreft Anton van Ballegooijen die een van de initiatiefnemers was voor de oprichting van STEBS. Zijn naam prijkt zelfs in de oprichtingsakte van de Stichting! Na de formele oprichting is Anton bij het vormgeven van het Bestuur betrokken geweest. Vanuit die hoedanigheid heeft hij ook nog een belangrijke rol gespeeld bij de oprichting van de vereniging van opleiders die nu inmiddels VOBB heet. De afgelopen jaren is Anton lid van de STEBS Raad van Advies geweest, om STEBS waar nodig, actief te ondersteunen. STEBS bedankt Anton hartelijk voor zijn zeer goede inbreng en begeleiding van STEBS in de afgelopen zes jaar. In de Bestuursvergadering van 11 oktober 2023 neem de voorzitter van STEBS, Michael van der Vlies (rechts), afscheid van Anton (links).

Afscheid Anton van Ballegooijen

De tweede persoon is Harrit Broos. Als directeur van het examenbureau CIBV, is ook Harrit bij alle voorbereidende gesprekken en besluiten aanwezig geweest, om te komen tot de oprichting van STEBS. Naast deelnemer van de bestuursvergaderingen was Harrit ook voorzitter van de Commissie Exameninrichting. In die hoedanigheid heeft hij zich actief ingespannen om de doelstelling van STEBS, te weten: “het borgen van de kwaliteit, de eenduidigheid en de onafhankelijkheid van de examens”, mede te realiseren. Harrit gaat met pensioen en draagt zijn formele taak als ‘Deelnemer aan STEBS’ over aan zijn opvolger Arnold van Beers. STEBS bedankt Harrit hartelijk voor zijn zeer goede inbreng en begeleiding van STEBS in de afgelopen zes jaar.

In de Bestuursvergadering van 11 oktober 2023 neem de voorzitter van STEBS, Michael van der Vlies (rechts), afscheid van Harrit (links).

Afscheid Harrit Broos

19-10-2023

Informatie Eind- en Toets termen / Kenwoorden voor de Opleiders van BMI- en OAI

De Stichting Examens Brandveiligheid & Security (STEBS) gaat binnenkort starten met de centrale invulling van de examens voor de Installatiedeskundige BMI & OAI.

Op 15 maart 2022 is het ‘CCV-Certificatieschema Installeren Brandmeld- en Ontruiming Alarm Installaties, versie 6.0’ gepubliceerd. Op 15 juni 2022 wordt dit schema van kracht. In het schema zijn de aangepaste Eind- en Toets termen gedefinieerd voor de examinering van de kandidaten voor ‘Installatiedeskundige’.

Mocht u het betreffende schema nog niet in uw bezit hebben dan verwijzen wij u naar het CCV

In het schema wordt uitgegaan van één examen / één diploma voor de vakgebieden BMI en OAI.

Binnen STEBS is er aan gewerkt om, vanaf 1 juni 2022, door de aangesloten exameninsti­tuten, alleen nog maar dit ene examen af te nemen op basis van de E&T ID-BMI/OAI uit versie 6.0 van het schema. Het overzicht van trefwoorden dat u eerder van STEBS heeft ontvangen voor het onderwijzen van de installatiedeskundige BMI, is daartoe uitgebreid met de trefwoorden die behoren bij het examen installatiedeskundige BMI/OAI. Dit aangepaste overzicht is bijgevoegd (zie bijlage IBO-A t/m D).

Overigens is de zwaarte van het theorie-examen niet gewijzigd. Er worden 40 vragen MC gesteld waarvoor 1 uur examentijd beschikbaar is. De Eind- en Toets termen zijn zodanig gerubriceerd, dat er totaal 40 stuks toe te passen Toets termen beschikbaar zijn, derhalve wordt er per toetsterm, één examenvraag gesteld.

In de loop van 2022 volgt ook het examen voor Onderhoudsdeskundige Brandmeld Iinstal­laties.

Bijlages

05-04-2022

Stichting Examens Brandveiligheid & Security (STEBS) van start

Exameninstituten en branchorganisatie slaan de handen ineen en werken samen binnne de Stichting Examens Brandveiligheid & Security
20-08-2021