Loading...

Over ons

Sinds 2016 is er gewerkt aan het oprichten van de STichting Examens Brandbeveiligheid & Security, kortweg STEBS. Door middel van het centraal vaststellen van eindtermen, toets matrijs en cesuur en door toezicht op de uitvoering van de examens moeten efficiëntie en kwaliteit worden verbeterd. Tevens moeten verschillen tussen de examens van de verschillende exameninstellingen worden voorkomen om het vertrouwen in de kwaliteit van de examens te optimaliseren. De examens moeten aansluiten bij landelijke regelingen en ontwikkelingen.

De stichting heeft dan ook ten doel:

  • het borgen van de kwaliteit, eenduidigheid en onafhankelijkheid van het examineren op het gebied van security en brandveiligheid;
  • het ontwikkelen en beheren van eind en toetstermen voor examens op het gebied van security en brandveiligheid;
  • het houden van een centraal landelijk register van diplomahouders; en
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

In de stichting komt er een evenredige vertegenwoordiging van belanghebbende partijen.

De deelnemers van de stichting zijn rechtspersonen die de doelstellingen van de stichting onderschrijven en aan de realisatie daarvan een wezenlijke bijdrage kunnen, willen en zullen leveren. Vooralsnog zijn dat de brancheorganisatie Federatie Veilig Nederland en de betrokken exameninstituten:

  • Certoplan;
  • CIBV;
  • ExamenBureau Installatietechniek;
  • ISAC-Examens.

Verder wordt gedacht aan vertegenwoordigers van andere stakeholders.

Statuten

Statuten oprichting stichting 19 februari 2018