Loading...

Over ons

Sinds 2016 is er gewerkt aan het oprichten van de STichting Examens Brandbeveiligheid & Security, kortweg STEBS. Door middel van het centraal vaststellen van eindtermen, toets matrijs en cesuur en door toezicht op de uitvoering van de examens moeten efficiëntie en kwaliteit worden verbeterd. Tevens moeten verschillen tussen de examens van de verschillende exameninstellingen worden voorkomen om het vertrouwen in de kwaliteit van de examens te optimaliseren. De examens moeten aansluiten bij landelijke regelingen en ontwikkelingen.

De stichting heeft dan ook ten doel:

  • het borgen van de kwaliteit, eenduidigheid en onafhankelijkheid van het examineren op het gebied van security en brandveiligheid;
  • het ontwikkelen en beheren van eind en toetstermen voor examens op het gebied van security en brandveiligheid;
  • het houden van een centraal landelijk register van diplomahouders; en
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

In de stichting komt er een evenredige vertegenwoordiging van belanghebbende partijen.

De deelnemers van de stichting zijn rechtspersonen die de doelstellingen van de stichting onderschrijven en aan de realisatie daarvan een wezenlijke bijdrage kunnen, willen en zullen leveren. Vooralsnog zijn dat de brancheorganisatie Federatie Veilig Nederland en de betrokken exameninstituten:

Verder wordt gedacht aan vertegenwoordigers van andere stakeholders.

Statuten

Statuten oprichting stichting 19 februari 2018

Klachtenprocedure voor STEBS examens

STEBS neemt zelf geen examens af, dat doen de aangesloten Exameninstituten Certoplan, CIBV, EBI en ISAC. Kandidaten of hun werkgever, die een klacht hebben over een examen van STEBS, moeten daarom klachten indienen bij het examenbureau waar het examen is afgenomen.

Het exameninstituut zal vervolgens beoordelen of zij de klacht kan afhandelen. Indien het gaat over de inhoud van een examen of een examenvraag dan dient het exameninstituut een klacht ion bij het secretariaat van STEBS. Vervolgens wordt de klacht afgehandeld volgens de klachtenprocedure van STEBS. U kunt de klachtenprocedure hier inzien/downloaden.