Loading...

Informatie Eind- en Toets termen / Kenwoorden voor de Opleiders van BMI- en OAI

05-04-2022

De Stichting Examens Brandveiligheid & Security (STEBS) gaat binnenkort starten met de centrale invulling van de examens voor de Installatiedeskundige BMI & OAI.

Op 15 maart 2022 is het ‘CCV-Certificatieschema Installeren Brandmeld- en Ontruiming Alarm Installaties, versie 6.0’ gepubliceerd. Op 15 juni 2022 wordt dit schema van kracht. In het schema zijn de aangepaste Eind- en Toets termen gedefinieerd voor de examinering van de kandidaten voor ‘Installatiedeskundige’.

Mocht u het betreffende schema nog niet in uw bezit hebben dan verwijzen wij u naar het CCV

In het schema wordt uitgegaan van één examen / één diploma voor de vakgebieden BMI en OAI.

Binnen STEBS is er aan gewerkt om, vanaf 1 juni 2022, door de aangesloten exameninsti­tuten, alleen nog maar dit ene examen af te nemen op basis van de E&T ID-BMI/OAI uit versie 6.0 van het schema. Het overzicht van trefwoorden dat u eerder van STEBS heeft ontvangen voor het onderwijzen van de installatiedeskundige BMI, is daartoe uitgebreid met de trefwoorden die behoren bij het examen installatiedeskundige BMI/OAI. Dit aangepaste overzicht is bijgevoegd (zie bijlage IBO-A t/m D).

Overigens is de zwaarte van het theorie-examen niet gewijzigd. Er worden 40 vragen MC gesteld waarvoor 1 uur examentijd beschikbaar is. De Eind- en Toets termen zijn zodanig gerubriceerd, dat er totaal 40 stuks toe te passen Toets termen beschikbaar zijn, derhalve wordt er per toetsterm, één examenvraag gesteld.

In de loop van 2022 volgt ook het examen voor Onderhoudsdeskundige Brandmeld Iinstal­laties.

Bijlages