Loading...

Afscheid Harrit Broos en Anton van Ballegooijen

19-10-2023

Twee personen die al bij die oprichtingsvergadering aanwezig waren en ook nog in de voorbereidingstijd actief bij STEBS betrokken waren, nemen na bijna 6 jaar, afscheid van STEBS.

Het betreft Anton van Ballegooijen die een van de initiatiefnemers was voor de oprichting van STEBS. Zijn naam prijkt zelfs in de oprichtingsakte van de Stichting! Na de formele oprichting is Anton bij het vormgeven van het Bestuur betrokken geweest. Vanuit die hoedanigheid heeft hij ook nog een belangrijke rol gespeeld bij de oprichting van de vereniging van opleiders die nu inmiddels VOBB heet. De afgelopen jaren is Anton lid van de STEBS Raad van Advies geweest, om STEBS waar nodig, actief te ondersteunen. STEBS bedankt Anton hartelijk voor zijn zeer goede inbreng en begeleiding van STEBS in de afgelopen zes jaar. In de Bestuursvergadering van 11 oktober 2023 neem de voorzitter van STEBS, Michael van der Vlies (rechts), afscheid van Anton (links).

Afscheid Anton van Ballegooijen

De tweede persoon is Harrit Broos. Als directeur van het examenbureau CIBV, is ook Harrit bij alle voorbereidende gesprekken en besluiten aanwezig geweest, om te komen tot de oprichting van STEBS. Naast deelnemer van de bestuursvergaderingen was Harrit ook voorzitter van de Commissie Exameninrichting. In die hoedanigheid heeft hij zich actief ingespannen om de doelstelling van STEBS, te weten: “het borgen van de kwaliteit, de eenduidigheid en de onafhankelijkheid van de examens”, mede te realiseren. Harrit gaat met pensioen en draagt zijn formele taak als ‘Deelnemer aan STEBS’ over aan zijn opvolger Arnold van Beers. STEBS bedankt Harrit hartelijk voor zijn zeer goede inbreng en begeleiding van STEBS in de afgelopen zes jaar.

In de Bestuursvergadering van 11 oktober 2023 neem de voorzitter van STEBS, Michael van der Vlies (rechts), afscheid van Harrit (links).

Afscheid Harrit Broos