Loading...

Stichting Examens Brandveiligheid & Security (STEBS) van start

19-02-2018

Exameninstituten en brancheorganisatie slaan de handen ineen en werken samen binnen de Stichting Examens Brandveiligheid & Security.

Met ingang van 19 februari 2018 is STEBS officieel gestart. Binnen deze stichting werken partijen nauw met elkaar samen, zoals exameninstituten, brancheorganisatie(s) alsmede andere rechtspersonen, die de doelstelling van de stichting onderschrijven.

De deelnemers van STEBS zetten zich in om gezamenlijkv de kwaliteit, de eenduidigheid en de onafhankelijkheid van het examineren op het gebied van security en brandveiligheid te borgen en daar waar het kan, te verbeteren. Het streven is om in de 1e helft van 2019 de eerste examens, erkend door STEBS, te laten afnemen.

Op dit moment bestaat STEBS uit de volgende examenbureaus, te weten:

Alsmede uit de organisaties die STEBS een zeer warm hart toedragen, te weten: BVO, Copla, EFPC, KENTEQ, OCB, Federatie Veilig Nederland en VIVB.